בנק לאומי, לוד

יצחק שטרן ושות’ בע”מ

בנייני הנהלה ואדמיניסטרציה בנק לאומי

פרויקט זה הינו הקמת בנייני ההנהלה והאדמיניסטרציה של הבנק שתכנן האדריכל משה צור. בניינים אלה עתידים להיות הלב והמרכז של בנק לאומי והם יבנו בקריית התקשוב של בל”ל בעיר לוד.  היקף הפרויקט כולו הוא כ- 19,000 מ”ר והיקפו הכספי של הפרויקט נאמד בכ- 66 מליון ₪
שני המבנים  בפרויקט זה נבנים מעל תקרת חניונים קיימים. המערכות שסופקו לאתר הן תבניות רסטו ליציקת גרעין המבנה הכולל מערכת פלטפורמה מטפסת ייעודית לפירי המעליות, מגדלי תמיכה  VG ליציקת כל הקורות ההיקפיות וקורות אשר נושאות את עומס הלוחד”ים ומערכות יציקה לתקרות מסוג וריומקס בעבור התקרות המקשיות הנוצקות במקום. בנוסף בעקבות בנייה מעל מבנה קיים תוכנן לפרוייקט מגדל מדרגות ייחודי מסוג אלשור המאפשר כניסה צדדית של הפועלים לאתר ולא דרך הכניסה הראשית למבנה.