גשר ג’למה

אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים 

גשר קורות באורך כולל של 180 מטר המגשר על נחל הקישון, מסילת הרכבת וכביש 70

נדרשנו לתת פיתרון עבור יציקת נציבי הקצה של הגשר, תמיכת קורות הראש של נציבי האמצע ותמיכות ליציקת מיסעת הגשר כולל חלק קונזולי בצידי הגשר, את נציבי הקצה פתרנו בעזרת מערכת הרסטו אשר התאימה בצורה מודולרית לצרכי הקבלן, תמיכת קורות הראש המסיביות נתמכו בעזרת מערכת רפידשור הבנויה מעקרון פעולת המסגרת ותוספות מועטות של אלכסונים לקבלת כוחות אופקיים, זוהי מערכת המסוגלת לקבל עומס של 8 טון לרגל וזמן הבנייה שלה בשטח הינו מהיר ופשוט ביותר להרכבה. את יציקת מיסעת הגשר פתרנו בעזרת שתי מערכות: יציקת המיסעה בין קורות הגשר נתמכו בעזרת מערך של פרופילי פלדה וקורות עץ אשר נתמכו על ידי חלקים מיוחדים מפלדה שיוצרו במיוחד לפיתרון הנ”ל. יציקת החלק הקונזולי של המיסעה נתמך בעזרת מערכת פאראסלים אשר בעזרתה יכולנו לתת פיתרון לבעיית העבודה בגובה של הפועלים ולבעיית הגישה הקיימת באזור הגשר. התמיכה במערכת מתבצעת בעזרת אביזר שנשתל בעת היציקה ומאפשר את תליית המערכת ושיחרורה רק מלמעלה ואין צורך להסתכן בעבודה לא בטיחותית בגובה.