הגבהת בית גיבור ספורט

הגבהת בית גיבור ספורט

לוינשטיין נתיב

רמת גן

הגבהה של 10 קומות מעל בניין קיים

בפרויקט זה היה צורך בבניית מערכת הגנה אופקית למניעת נפילת חפצים, ומערכת הגנה אנכית שתשמש גם למניעת נפילת חפצים וגם כבסיס למשטח עבודה בטוח עבור הפועלים לצורך ביצוע קורה בהיקף המבנה. את מערכות ההגנה האופקית והאנכית תכננו כך שיתאימו במיוחד לגאומטריית המבנה עם כל המורכבות ההנדסית הכרוכה בכך. המערכות הורכבו במרכז הלוגיסטי שלנו מפרופילים של פלדה, קורות עץ ולוחות פח מיוחדים, וחוברו לבניין הקיים תחת פיקוח שלנו והדרכה צמודה. מערכת ההגנה האופקית יצרה משטח הגנה הבולט כ- 4.5 מ’ מקו הבניין. כמו כן סופקה לאתר מערכת RAPID CLIMB ,מערכת מטפסת, שאליה חוברה מערכת התבניות מסוג רסטו לצורך ביצוע קירות הגרעין.

לצפיה בסרטון לחץ כאן