כביש 2 מקטע אולגה-קיסריה

כביש 2 מקטע אולגה-קיסריה

דרכים (א.ק) בנייה ותשתיות

וי. גולד בשיתוף פעולה עם חברת דרכים בנייה ותשתיות בפרויקט הקמת 4 גשרים, יציקה של 2 גשרים ,העברת תנועה ויציקה של עוד 2 גשרים לאחר מכן.