מגדלי העיר פתח תקוה

מגדלי העיר פתח תקוה

אלקטרה בנייה

פתח תקוה

הפרויקט כלל בניית שני מגדלים בעלי 19 קומות מעל בניין קיים. (השוק העירוני)

בפרויקט זה התבקשנו להתמודד עם שתי בעיות הנדסיות מורכבות.
הבעיה הראשונה כללה צורך ביציקת קירות ותקרה בשיפוע לא סטנדרטי תוך כדי מגבלה של נגישות משאבות בטון ליציקה עצמה. בעזרת מערכת וי.גו יצרנו תבנית מיוחדת ,בהתאם לשיפועים הנדרשים, הנתמכת על ידי מגדלי VG . בנוסף ביצענו את שאיבת הבטון תוך שימוש ב- “חרגול” שהונח על התקרה בזמן היציקה כדי לפתור את בעיית הנגישות של משאבת הבטון.
הבעיה השנייה בפרויקט זה הייתה הצורך לצקת קורות בגובה 18 מ’ ממפלס החניון תוך השארת מעבר ברוחב 3 מ’ לתנועת משאיות היות והבניין “חי”. בעזרת מערכת מגדלי תמיכה VG , תוך שימוש בפרופילים של פלדה יצרנו מסבך כדי לתמוך את הטפסנות ולאפשר יציקת הקורות.