מט”ש יטבתה

סמי נופי ובניו בע”מ

יציקת מט”ש בקוטר של 10 מ’ ובגובה של 6 מ’ 

בפרויקט זה לא ניתן היה לבצע הפסקות יציקה אנכיות אלא רק הפסקות יציקה אופקיות. המבנה תוכנן עם תקרה משופעת נמוכה ותעלה קונזולית היקפית המחוברות לקירות המבנה בעקבות כך יציקת הקירות בוצעה בשלושה שלבים בגובה.
בשלב ראשון נוצקו הקירות עד לגובה של 1.5 מ’, מפלס תחתית תקרה אלכסונית , בשלב השני בוצעה היציקה עד לגובה 4.8 מ’ ,מפלס תחתית תעלה היקפית, ובשלב השלישי בוצעה יציקת הקירות עד לגובה הסופי 6 מ’ .
יציקות הקירות בוצעה בעזרת סט אחד של תבניות רסטו מודולריות אשר התאימו לכל גבהי היציקות השונים .
ליציקת תחתית התעלה ההיקפית השתמשנו במערכת תמיכה תלויה מפרופילים אשר תוכננה במיוחד עבור פרויקט זה היות ולא הייתה אופציה להעמיד מגדלי תמיכה בשל תקרת הביניים האלכסונית .