מט”ש כרמיאל

אור עד תשתיות בע”מ

יציקת מאגר עגול בקוטר 28 מ’ ובגובה של 5 מ’

וי גולד בשיתוף פעולה עם חברת אור עד תשתיות בע”מ בפרוייקט ‘מכון טיהור שפכים, כרמיאל’ ביציקת מאגר עגול בקוטר 28 מ’ ובגובה של 5 מ’.
בפרויקט זה לא ניתן היה לבצע הפסקות יציקה אנכיות אלא רק הפסקות יציקה אופקיות. לכן יציקת הקירות בוצעה בשני שלבים. בשלב הראשון נוצקו הקירות עד לגובה של 4.5 מ’ בכל ההיקף ובשלב השני בוצעה היציקה עד לגובה הסופי. יציקת הקירות בוצעה בעזרת מערכת הרסטו – מערכת תבניות מודולרית חזקה, המאפשרות יציקה בגובה של עד 7.5 מ’.