מטש מפעל פרוטואינים

מטש מפעל פרוטואינים

נ.צ אלפא פרויקטים

אזור תעשייה רמת חובב, מפעל עוף עוז

בניית מתקן לטיהור שפכים בתוך שטח המפעל

בפרויקט זה גובה קירות המתקן היו 8 מ’, בנוסף כל פינות המבנה היו בעלות חתך טרפזי. לצורך ביצוע העבודה השתמשנו במערכת תבניות לקירות רסטו היכולה לשאת עומסים כאלו ומאפשרת יציקה בגבהים ללא שום צורך בחיזוקים מיוחדים. כדי להתגבר על החתך הטרפזי השתמשנו במגוון הפינות המתכווננות הקיימות במערכת הרסטו וייצרנו אלמנט מיוחד הנקבר בבטון ומאפשר חיבור מוטת קשירה (“דיווידגים”) משלושה כיוונים שונים.