נווה עוז

נווה עוז

אלקטרה בנייה

פתח תקוה

בניין מגורים

בפרויקט זה היה צורך לבצע יציקת תקרה בשטח של 105 מ”ר הבולטת מקו הבניין. כלומר, יציקת התקרה בקומה התשיעית של הבניין נעשתה מבלי שהייתה תקרה בקומה השמינית כדי לתמוך את הטפסנות. על ידי עיגון משולשי תמיכה בשילוב מערכת פרופילים של פלדה לקירות הקיימים בקומה השמינית, ייצרנו משטח עבודה בטוח לפועלים בעל יכולת לשאת את עומס יציקת התקרה. על גבי משטח עבודה זה תמכנו את טפסנות התקרה בעזרת מגדלי תמיכה VG וקורות צהובות H20 .