סטרטסיס

ינושבסקי א. הנדסה ובניין

הקמת מבנה משרדים

בפרויקט זה התבקשנו לתת פיתרון ליציקת גרעין המבנה ולעמודים בחתכים שונים לקומות החניון וקומות הטיפוסיות של המבנה . בנוסף, התבקשנו לתת פיתרון לתמיכה של קורות לוחד”ים בתוך ובהיקף המבנה.
את יציקת גרעין המבנה פתרנו בעזרת מערכת תבניות מודולריות מסוג רסטו אשר עזרו ללקוח לבצע שינויים ביציקה עקב מפלסים שונים לכל גובה המבנה ללא תוספות ציוד לאתר.
את העמודים פתרנו בעזרת תבניות עגולות מפלדה אשר עזרו לנו לפתור את העמודים האובליים בקומות החניון בשילוב מערכת הרסטו.
לתמיכות קורות הלוחד”ים השתמשנו במערכת VG אשר עומדת בעומסים של עד 15.2 טון למגדל ובכך איפשרה לעמוד בעומסים הגדולים המגיעים מפלטות הלוחד”ים אשר היו במפתחים גדולים אחד מהשני.